Kontakt - czytaj więcej

Kontakt

Hotel Polanica Resort & Spa
Ul. Górska 2
57-320 Polanica-Zdrój
 
Recepcja Główna
tel. +48 571 244 242, +48 74 868 07 00, +48 74 868 07 30
fax: +48 74 8680 777, recepcja@hotelpolanica.pl
 
 
Recepcja Parku Wodnego
tel. +48 74 868 07 03, parkwodny@hotelpolanica.pl
Recepcja SPA
tel. +48 74 868 07 04, spa@hotelpolanica.pl

Restauracja 
tel. +48 74 868 07 01

Kierownik restauracji
Piotr Gawron tel. +48 571 244 241, gastronomia@hotelpolanica.pl

Koordynator działu sprzedaży i marketingu
Marta Załudzka-Nowak, tel. +48 514 040 910,
+48 74 868 07 02, m.zaludzka@hotelpolanica.pl
 
Asystent działu sprzedaży i marketingu
Joanna Smolińska, tel.   +48 514 041 074, marketing@hotelpolanica.pl
Jeśli chcesz zasilić szeregi naszego hotelu i jesteś zainteresowany pracą w naszym zespole, skontaktuj się z nami:praca@hotelpolanica.pl
Hotel Polanica Resort & SPA
Polanica-Zdrój, Górska 2
+48 74 8680 700
+48 74 868 07 30, +48 74 868 07 00
hotelsystems.pl